Консалтинговый портал
ООО «ИРМИТА-КОНСАЛТ» по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Акции «цветов» за квартал - лишь в символическом плюсе! (02.09.2009 г.)

Дата: 04.09.2009 11:52


Название компании

Регистрационный номер

Цена акции  (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

19,610

-6,31%

-19,30%

-35,07%

-1,03%

Zhongheng Tielu

000594

4,370

0,69%

-4,38%

-22,24%

-11,00%

Jiaozuo Wanfang

000612

16,410

-4,92%

-10,67%

-26,90%

32,92%

Tongling Youse

000630

15,640

-3,69%

-12,58%

-35,85%

-25,17%

Zhongwu

000657

7,650

-4,97%

-10,00%

-32,30%

4,65%

Shiji Guanghua

000703

8,500

9,25%

3,79%

9,25%

58,29%

Tanggan

000709

6,390

-1,84%

-16,47%

-39,77%

-13,06%

Xinye

000751

5,130

-3,02%

-10,94%

-26,82%

-4,29%

Taiyuan Gangbai

000795

5,950

-5,41%

-19,59%

-12,63%

2,59%

Yunlü

000807

10,600

-8,54%

-19,08%

-36,18%

38,42%

Guanlü

000831

8,160

-3,43%

-13,38%

-33,66%

8,80%

Yunanan Tongye

000878

25,000

-6,89%

-19,35%

-29,60%

8,60%

Faerxing

000890

4,650

-0,64%

-6,06%

-12,10%

-1,27%

Fuxing

000926

7,550

1,62%

-7,81%

-27,33%

-7,48%

Hualing Guanxian

000932

6,340

-0,78%

-17,66%

-32,26%

-3,11%

Yiye

000960

21,750

-6,81%

-18,23%

-38,18%

-5,07%

Dongfang Tanye

000962

10,300

-3,29%

-10,28%

-33,51%

-3,52%

Zhonggang Tianyuan

002057

8,400

-1,06%

-1,18%

-13,85%

-7,08%

Luoping Xindian

002114

11,980

-2,76%

-6,04%

-29,32%

-8,62%

Xibu Cailiao

002149

21,280

-8,00%

-14,85%

-19,84%

-0,64%

Chenzhou Kuangye

002155

18,420

-5,05%

-12,29%

-29,29%

2,78%

Changlü

002160

10,790

-3,92%

-8,01%

-30,07%

1,13%

Jingcheng Tongye

002171

13,180

-3,16%

-9,35%

-22,20%

-3,09%

Yunhai Jinshu

002182

12,890

-1,90%

-9,54%

-27,18%

-7,99%

Hailiang

002203

10,980

0,73%

-6,15%

-26,75%

4,57%

Baogang Xitu

600111

20,730

2,47%

2,62%

-11,82%

8,31%

Dongmu

600114

5,210

-0,38%

-5,62%

-18,08%

-13,74%

Huanghe Xuanfeng

600172

6,140

0,82%

-6,26%

-23,92%

-12,29%

Nanshan Lüye

600219

9,510

-2,96%

-17,88%

-37,35%

-4,38%

Xianke Cailiao

600255

5,780

1,40%

-4,30%

-25,61%

-18,59%

Hongda

600331

14,840

-4,99%

-18,82%

-30,39%

-12,29%

Zhufeng

600338

11,040

-4,75%

-15,60%

-0,99%

57,04%

Chengde Fantai

600357

6,900

0,00%

-10,62%

-34,03%

-17,76%

Jiangxi Taiye

600362

31,850

-4,27%

-14,38%

-33,70%

2,68%

Jien Nieye

600432

26,310

-9,24%

-22,11%

-17,55%

22,03%

Baotai

600456

20,110

-2,76%

-8,55%

-27,87%

-4,80%

Guiyan Boye

600459

24,090

-3,29%

-11,95%

-30,88%

14,93%

Chihong Xinzhe

600497

22,440

-4,79%

-18,16%

-24,75%

11,10%

Fangda Tansu

600516

7,720

-2,28%

-7,77%

-25,34%

4,20%

Yuguang Jinqiang

600531

15,300

-3,04%

-11,56%

-20,93%

-4,63%

Xiamen Wuye

600549

14,930

-2,74%

-7,61%

-26,96%

-16,44%

Zhongfu Shiye

600595

17,610

-8,99%

-21,56%

-15,26%

78,06%

Dongyangguanglü

600673

6,710

-0,74%

-5,89%

-31,60%

-9,81%

Jinrui

600714

9,910

-4,99%

-8,16%

-25,32%

24,50%

Xingfu

600743

9,480

2,27%

-7,96%

-29,25%

-13,42%

Xinjiang Zhonghe

600888

11,970

-4,85%

-12,11%

-31,17%

-6,43%

Beikuang Cicai

600980

8,780

4,52%

6,55%

-11,40%

-2,66%

Xibu Kuangye

601168

12,130

-1,78%

-14,46%

-36,49%

-22,24%

Zhongguo Lüye

601600

12,270

-3,69%

-18,90%

-37,53%

11,85%

Jinmu

601958

16,150

-4,10%

-22,24%

-27,81%

14,05%

Средняя величина по отрасли

--

12,797

-2,75%

-11,25%

-25,99%

2,99%

Комментарий SOGRA: за неделю в среднем по отрасли ценные бумаги подешевели на 11,25%. Из аутсайдеров рынка отметим Jinmu, котировки которой упали на 22,24%. Лидером роста стали акции Beikuang Cicai, прибавившие в цене 6,55%.

По итогам последних трех месяцев мы наблюдаем символический рост стоимости акций (+2,99%). За август акции предприятий цветной металлургии стали дешевле на 25,99%.

Евгений Страбыкин (SOGRA), по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации