Консалтинговый портал
по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Акции китайских «цветников» волатильны, но в целом дорожают

Дата: 16.11.2009 11:07

На прошедшей неделе на рынке акций предприятий цветной металлургии КНР не было единой динамики.

Название компании

Регистрационный номер

Цена акции  (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

27,520

1,29%

-2,48%

8,95%

8,35%

Zhongheng Tielu

000594

6,100

-0,49%

-2,40%

26,03%

12,34%

Jiaozuo Wanfang

000612

23,850

1,23%

-2,61%

13,30%

19,85%

Tongling Youse

000630

19,860

2,58%

1,69%

13,68%

-6,23%

Zhongwu

000657

0,000

0,00%

0,00%

13,93%

9,55%

Shiji Guanghua

000703

9,700

1,04%

1,25%

12,53%

35,85%

Tanggan

000709

6,970

0,29%

2,20%

6,25%

-24,73%

Xinye

000751

6,330

0,48%

0,80%

10,28%

2,10%

Taiyuan Gangbai

000795

9,410

0,32%

0,43%

5,85%

56,83%

Yunlü

000807

13,800

2,37%

1,40%

9,96%

-4,76%

Guanlü

000831

10,350

3,71%

3,60%

11,65%

-3,27%

Yunnan Tongye

000878

31,210

0,87%

-2,89%

12,92%

-5,68%

Faerxing

000890

5,620

0,90%

2,18%

12,40%

12,40%

Fuxing

000926

11,110

1,93%

2,21%

31,64%

11,66%

Hualing Guanxian

000932

7,100

-1,93%

0,28%

5,81%

-13,94%

Yiye

000960

29,380

1,03%

-2,42%

11,04%

-5,47%

Dongfang Tanye

000962

12,930

3,69%

4,19%

14,22%

-1,60%

Zhonggang Tianyuan

002057

10,680

4,60%

6,37%

20,00%

7,55%

Luoping Xindian

002114

17,170

3,75%

2,20%

20,92%

16,01%

Xibu Cailiao

002149

23,810

-0,38%

0,46%

9,72%

-11,83%

Chenzhou Kuangye

002155

27,970

-1,44%

0,47%

4,48%

16,54%

Changlü

002160

13,380

4,29%

4,53%

14,65%

-7,72%

Jingcheng Tongye

002171

15,640

1,23%

0,64%

7,34%

2,56%

Yunhai Jinshu

002182

16,860

1,26%

4,14%

21,91%

1,63%

Hailiang

002203

14,150

1,73%

0,50%

16,56%

2,54%

Baogang Xitu

600111

30,750

1,05%

-2,04%

7,97%

0,00%

Dongmu

600114

6,730

-0,88%

4,34%

4,50%

30,24%

Huanghe Xuanfeng

600172

8,020

-0,25%

-0,99%

4,29%

7,68%

Nanshan Lüye

600219

12,880

3,04%

2,22%

22,78%

5,80%

Xianke Cailiao

600255

7,810

0,39%

3,58%

15,88%

-1,38%

Hongda

600331

19,180

1,16%

-1,84%

6,85%

6,69%

Zhufeng

600338

12,530

0,64%

5,29%

0,40%

-7,83%

Chengde Fantai

600357

7,580

0,26%

0,93%

7,82%

-15,96%

Jiangxi Taiye

600362

40,290

0,30%

-1,71%

8,36%

-22,97%

Jien Nieye

600432

32,420

0,62%

-0,40%

7,49%

-5,71%

Baotai

600456

23,360

1,57%

2,01%

6,18%

-6,11%

Guiyan Boye

600459

29,050

0,62%

0,94%

10,46%

-7,59%

Chihong Xinzhe

600497

30,240

1,27%

1,00%

7,04%

-4,06%

Fangda Tansu

600516

10,450

0,87%

6,63%

18,75%

2,54%

Yuguang Jinqiang

600531

23,180

0,39%

0,22%

0,83%

2,35%

Xiamen Wuye

600549

22,120

1,19%

-1,78%

21,14%

33,99%

Zhongfu Shiye

600595

22,490

0,85%

-1,96%

8,54%

21,27%

Dongyangguanglü

600673

8,420

-1,86%

7,54%

14,71%

-2,22%

Jinrui

600714

11,720

-0,85%

0,77%

11,62%

-3,33%

Xingfu

600743

11,170

-0,98%

-0,62%

12,83%

-2,66%

Xinjiang Zhonghe

600888

16,210

7,35%

7,64%

19,28%

-14,41%

Beikuang Cicai

600980

9,570

0,74%

1,59%

9,50%

5,19%

Xibu Kuangye

601168

15,200

1,88%

0,93%

8,73%

-1,85%

Zhongguo Lüye

601600

15,190

3,69%

3,05%

10,80%

-8,76%

Jinmu

601958

21,410

-0,33%

-2,46%

2,00%

-10,49%

Средняя величина по отрасли

--

16,771

1,15%

1,19%

11,69%

0,28%

Комментарий SOGRA: в среднем по отрасли за неделю акции подорожали на 1,19%. Лидером роста за минувшую неделю стали акции  Xinjiang Zhonghe, прибавившие в цене 7,64%. Аутсайдер рынка - медная компания Yunnan Tongye (-2,89%).

По итогам последних трех месяцев мы наблюдаем в среднем по отрасли символический рост стоимости акций на 0,28%.

по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации