Консалтинговый портал
ООО «ИРМИТА-КОНСАЛТ» по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Акции китайской цветной металлургии: чехарда продолжается

Дата: 18.12.2009 16:13

На прошедшей неделе акции предприятий цветной металлургии КНР снова вели себя совершенно по-разному.

Название компании

Регистрационный номер

Цена акции  (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

27,260

-1,77%

0,22%

-6,64%

0,44%

Zhongheng Tielu

000594

6,110

-0,97%

-4,23%

-1,13%

21,71%

Jiaozuo Wanfang

000612

28,420

-0,35%

9,31%

14,46%

26,03%

Tongling Youse

000630

22,250

-1,59%

0,32%

1,83%

15,11%

Zhongwu

000657

9,110

3,29%

-0,98%

-12,24%

4,23%

Shiji Guanghua

000703

10,130

-2,97%

-2,50%

0,40%

-1,27%

Tanggan

000709

7,090

0,00%

-4,83%

-2,88%

-4,96%

Xinye

000751

6,900

-1,43%

-0,29%

6,32%

12,38%

Taiyuan Gangbai

000795

8,410

-2,44%

-5,29%

-11,75%

4,47%

Yunlü

000807

14,850

-3,57%

1,57%

4,14%

9,19%

Guanlü

000831

10,390

-2,72%

0,78%

-1,52%

3,28%

Yunnan Tongye

000878

31,120

-1,80%

-0,67%

-6,32%

2,03%

Faerxing

000890

5,910

-0,84%

-1,66%

3,68%

12,79%

Fuxing

000926

12,800

0,00%

-10,68%

13,37%

42,06%

Hualing Guanxian

000932

7,710

-1,53%

-0,52%

2,80%

2,53%

Yiye

000960

32,010

0,72%

6,45%

4,54%

10,30%

Dongfang Tanye

000962

13,500

-2,17%

0,75%

1,66%

6,97%

Zhonggang Tianyuan

002057

11,460

1,24%

0,79%

5,91%

24,30%

Luoping Xindian

002114

17,460

-3,00%

0,00%

-1,47%

13,01%

Xibu Cailiao

002149

25,890

-1,78%

-2,41%

-1,15%

-0,38%

Chenzhou Kuangye

002155

26,700

-0,63%

-1,18%

-7,26%

-2,87%

Changlü

002160

13,790

-2,82%

0,29%

0,66%

7,40%

Jingcheng Tongye

002171

15,860

-0,88%

1,02%

-2,94%

-0,06%

Yunhai Jinshu

002182

17,000

1,80%

3,79%

-0,70%

13,11%

Hailiang

002203

14,610

-0,95%

-1,75%

-0,88%

11,95%

Baogang Xitu

600111

28,240

-2,01%

-1,53%

-11,19%

-4,11%

Dongmu

600114

7,230

-0,14%

-0,82%

4,48%

12,27%

Huanghe Xuanfeng

600172

8,260

-1,43%

-6,88%

-6,35%

12,69%

Nanshan Lüye

600219

14,070

-3,17%

4,38%

4,30%

23,10%

Xianke Cailiao

600255

7,310

-0,27%

-1,75%

-7,59%

-0,68%

Hongda

600331

19,220

-1,94%

0,05%

-3,71%

-0,31%

Zhufeng

600338

15,280

5,02%

17,54%

20,03%

18,08%

Chengde Fantai

600357

7,400

0,00%

-6,92%

-7,50%

-5,37%

Jiangxi Taiye

600362

41,200

-1,44%

-0,53%

-4,05%

0,46%

Jien Nieye

600432

30,510

-1,74%

-2,21%

-8,68%

-8,49%

Baotai

600456

23,670

-1,82%

-1,13%

-4,01%

0,08%

Guiyan Boye

600459

28,190

-1,26%

-1,54%

-5,88%

-3,56%

Chihong Xinzhe

600497

28,130

-2,12%

5,12%

13,30%

17,26%

Fangda Tansu

600516

10,320

-0,67%

-4,18%

-3,64%

16,09%

Yuguang Jinqiang

600531

22,270

-2,45%

-2,67%

-7,13%

-7,56%

Xiamen Wuye

600549

19,860

-1,68%

-1,54%

-11,42%

-1,54%

Zhongfu Shiye

600595

26,420

-0,83%

10,13%

12,47%

12,52%

Dongyangguanglü

600673

8,660

-2,81%

3,71%

-0,35%

9,07%

Jinrui

600714

11,340

-0,96%

-0,87%

-5,50%

0,00%

Xingfu

600743

10,800

-2,61%

-7,93%

-5,68%

1,41%

Xinjiang Zhonghe

600888

15,880

-2,04%

1,93%

-4,45%

11,36%

Beikuang Cicai

600980

11,250

-0,09%

-3,02%

15,62%

19,43%

Xibu Kuangye

601168

15,190

-1,62%

-3,56%

-4,59%

2,84%

Zhongguo Lüye

601600

15,860

-1,92%

2,65%

1,80%

7,02%

Jinmu

601958

20,250

-1,75%

-1,27%

-9,07%

-7,87%

Средняя величина по отрасли

--

17,027

-1,13%

-0,27%

-0,24%

7,02%

Комментарий SOGRA: за неделю в среднем по отрасли акции подешевели на 0,27%. Лидером роста стали акции  Zhufeng, прибавившие в цене 17,54%, аутсайдер рынка - компания Fuxing (-10,68%).

По итогам последних трех месяцев мы наблюдаем средний рост стоимости акций на 7,02%.

по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации