Консалтинговый портал
ООО «ИРМИТА-КОНСАЛТ» по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Акции китайской цветной металлургии устремились вниз

Дата: 28.01.2010 10:04

На прошедшей неделе акции предприятий цветной металлургии КНР дешевели.

Название компании

Регистрационный номер

Цена акции (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

23,550

-2,57%

-10,39%

-8,22%

-15,10%

Zhongheng Tielu

000594

5,220

-0,57%

-9,69%

-11,07%

2,55%

Jiaozuo Wanfang

000612

24,820

-0,04%

-10,78%

-7,39%

8,38%

Tongling Youse

000630

18,310

-1,51%

-15,39%

-12,39%

-1,82%

Zhongwu

000657

9,230

-0,22%

-6,77%

-5,82%

-12,51%

Shiji Guanghua

000703

0,000

0,00%

0,00%

9,39%

20,02%

Tanggan

000709

5,790

-1,19%

-18,34%

-18,34%

-12,80%

Xinye

000751

6,000

-1,80%

-9,64%

-10,31%

-1,15%

Taiyuan Gangbai

000795

7,510

-1,44%

-8,97%

-9,52%

-18,01%

Yunlü

000807

12,250

-1,92%

-9,93%

-7,06%

-9,93%

Guanlü

000831

8,400

-2,33%

-9,97%

-11,76%

-10,26%

Yunnan Tongye

000878

25,580

-2,29%

-9,87%

-10,93%

-17,22%

Faerxing

000890

5,590

-0,71%

-9,40%

-4,61%

8,54%

Fuxing

000926

10,380

-2,90%

-10,13%

-13,50%

10,07%

Hualing Guanxian

000932

6,150

-2,23%

-9,02%

-14,23%

-9,43%

Yiye

000960

25,620

-10,21%

-10,21%

2,29%

0,52%

Dongfang Tanye

000962

11,920

-1,73%

-10,38%

-7,31%

1,88%

Zhonggang Tianyuan

002057

10,720

0,85%

-10,59%

-2,81%

5,10%

Luoping Xindian

002114

16,670

-0,48%

-11,56%

-2,11%

-1,94%

Xibu Cailiao

002149

21,820

1,25%

-9,50%

-7,93%

-3,54%

Chenzhou Kuangye

002155

21,000

-2,69%

-11,76%

-15,93%

-17,71%

Changlü

002160

12,210

-0,08%

-8,26%

-5,13%

1,50%

Jingcheng Tongye

002171

13,750

-1,15%

-8,94%

-6,78%

-9,24%

Yunhai Jinshu

002182

14,550

-0,21%

-11,33%

-8,20%

2,46%

Hailiang

002203

13,600

-1,88%

-8,48%

-3,41%

0,37%

Baogang Xitu

600111

23,160

-0,77%

-12,44%

-14,48%

-24,39%

Dongmu

600114

7,560

4,71%

-7,92%

10,04%

23,73%

Huanghe Xuanfeng

600172

7,870

-0,25%

-7,19%

-8,49%

2,61%

Nanshan Lüye

600219

11,230

-1,66%

-11,23%

-12,40%

4,37%

Xianke Cailiao

600255

6,740

-2,03%

-12,81%

-4,26%

-3,30%

Hongda

600331

14,990

-0,73%

-11,93%

-13,50%

-24,22%

Zhufeng

600338

13,700

-4,13%

-8,91%

-10,34%

16,10%

Chengde Fantai

600357

0,000

0,00%

0,00%

0,00%

5,56%

Jiangxi Taiye

600362

34,370

-3,62%

-9,29%

-9,51%

-12,83%

Jien Nieye

600432

23,870

-2,57%

-13,70%

-17,69%

-26,01%

Baotai

600456

22,390

-0,53%

-14,21%

0,49%

2,94%

Guiyan Boye

600459

23,560

-0,42%

-10,08%

-9,07%

-12,32%

Chihong Xinzhe

600497

22,880

-2,89%

-11,83%

-12,03%

-8,15%

Fangda Tansu

600516

8,910

-7,38%

-13,66%

-12,99%

-2,73%

Yuguang Jinqiang

600531

18,060

-0,50%

-11,17%

-13,26%

-18,94%

Xiamen Wuye

600549

16,000

-1,30%

-11,80%

-14,07%

-22,10%

Zhongfu Shiye

600595

22,100

-1,91%

-14,84%

-10,13%

0,82%

Dongyangguanglü

600673

8,200

-0,97%

-16,92%

1,86%

12,02%

Jinrui

600714

10,280

0,19%

-6,46%

-3,75%

-3,20%

Xingfu

600743

8,810

-0,90%

-8,99%

-9,36%

-21,41%

Xinjiang Zhonghe

600888

17,690

-3,12%

-5,40%

17,15%

26,27%

Beikuang Cicai

600980

10,030

-1,18%

-10,61%

-9,72%

9,86%

Xibu Kuangye

601168

12,660

-1,17%

-9,44%

-10,97%

-14,11%

Zhongguo Lüye

601600

12,820

-1,76%

-7,84%

-9,01%

-11,03%

Jinmu

601958

16,950

-2,47%

-12,22%

-9,94%

-21,67%

Средняя величина по отрасли

--

15,050

-1,41%

-10,14%

-7,65%

-3,84%

Комментарий SOGRA: в среднем по отрасли за неделю акции подешевели на 10,14%. Аутсайдером рынка стала компания Tanggan (-18,34%).

По итогам последних трех месяцев мы наблюдаем падение стоимости акций на 3,84%.

по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации