Консалтинговый портал
по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Акции китайской цветной металлургии дорожают!

Дата: 05.03.2010 8:14

На прошедшей неделе акции предприятий цветной металлургии КНР дорожали:

Название компании

Регистрационный номер

Цена акции (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

23,600

1,11%

0,85%

-1,50%

-17,45%

Zhongheng Tielu

000594

5,950

1,54%

2,94%

13,55%

-1,65%

Jiaozuo Wanfang

000612

24,650

0,49%

-1,00%

-0,84%

-5,37%

Tongling Youse

000630

19,300

-1,33%

4,16%

2,66%

-17,27%

Zhongwu

000657

8,260

-0,36%

6,44%

9,84%

-9,23%

Shiji Guanghua

000703

20,360

-0,20%

21,84%

96,34%

88,17%

Tanggan

000709

5,700

0,18%

-1,38%

0,35%

-23,28%

Xinye

000751

6,190

0,49%

0,98%

3,00%

-13,67%

Taiyuan Gangbai

000795

9,000

1,24%

15,24%

19,21%

-1,96%

Yunlü

000807

12,250

1,16%

0,41%

0,25%

-14,81%

Guanlü

000831

8,510

3,78%

5,71%

6,51%

-19,57%

Yunnan Tongye

000878

26,470

-0,94%

3,40%

4,13%

-18,75%

Faerxing

000890

6,490

2,04%

4,01%

9,08%

-1,22%

Fuxing

000926

10,990

-0,90%

5,67%

8,49%

-19,07%

Hualing Guanxian

000932

6,490

1,41%

1,41%

3,02%

-17,22%

Yiye

000960

22,750

0,62%

2,80%

-0,66%

-14,21%

Dongfang Tanye

000962

12,740

3,75%

6,17%

7,87%

-11,34%

Zhonggang Tianyuan

002057

12,170

0,33%

4,02%

2,27%

1,08%

Luoping Xindian

002114

18,650

1,41%

2,92%

3,90%

3,84%

Xibu Cailiao

002149

22,710

1,25%

2,81%

2,39%

-16,90%

Chenzhou Kuangye

002155

22,290

1,41%

0,91%

2,06%

-22,66%

Changlü

002160

13,010

0,77%

4,08%

1,32%

-7,07%

Jingcheng Tongye

002171

15,870

-3,76%

12,55%

13,93%

-3,47%

Yunhai Jinshu

002182

14,710

2,15%

3,30%

1,73%

-14,03%

Hailiang

002203

14,620

0,90%

5,94%

6,17%

-3,24%

Baogang Xitu

600111

26,820

3,71%

5,72%

16,86%

-9,58%

Dongmu

600114

8,110

-0,73%

2,66%

3,97%

4,92%

Huanghe Xuanfeng

600172

9,040

3,31%

2,49%

1,35%

2,03%

Nanshan Lüye

600219

11,600

0,52%

2,65%

2,84%

-14,71%

Xianke Cailiao

600255

7,750

1,44%

0,26%

7,94%

-1,52%

Hongda

600331

15,150

0,13%

2,02%

0,26%

-25,33%

Zhufeng

600338

14,300

-3,38%

-1,38%

2,51%

9,33%

Jiangxi Taiye

600362

36,670

-0,24%

3,73%

2,89%

-15,80%

Jien Nieye

600432

25,590

1,59%

3,14%

3,35%

-19,07%

Baotai

600456

22,730

2,39%

4,12%

3,51%

-6,23%

Guiyan Boye

600459

24,390

0,83%

0,95%

2,95%

-16,76%

Chihong Xinzhe

600497

22,750

0,44%

1,02%

0,75%

-14,36%

Fangda Tansu

600516

9,420

3,18%

7,29%

12,81%

-17,51%

Yuguang Jinqiang

600531

19,050

0,69%

3,36%

2,31%

-20,63%

Xiamen Wuye

600549

17,390

3,64%

5,78%

8,69%

-17,19%

Zhongfu Shiye

600595

24,280

0,00%

-1,58%

5,70%

5,61%

Dongyangguanglü

600673

9,130

1,00%

0,44%

8,05%

7,41%

Jinrui

600714

11,480

1,32%

6,89%

6,99%

-1,46%

Xingfu

600743

10,000

-0,10%

6,72%

7,64%

-14,09%

Xinjiang Zhonghe

600888

19,250

-2,28%

-0,05%

0,21%

18,24%

Beikuang Cicai

600980

14,110

9,98%

37,39%

43,83%

28,04%

Xibu Kuangye

601168

13,090

0,61%

2,11%

1,95%

-20,76%

Zhongguo Lüye

601600

12,800

0,47%

1,27%

0,47%

-17,90%

Jinmu

601958

17,520

1,15%

1,51%

2,10%

-19,08%

Средняя величина по отрасли

--

15,971

0,98%

4,35%

7,42%

-7,35%

Комментарий SOGRA: в среднем по отрасли за неделю акции подорожали на 4,35%. Лидером рынка стала компания Beikuang Cicai (+37,39%). Аутсайдером рынка стала компания Zhongfu Shiye (-1,58%).

По итогам последних трех месяцев мы наблюдаем падение стоимости акций на 7,35%.

по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации