Консалтинговый портал
по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Акции китайской цветной металлургии дешевеют!

Дата: 11.03.2010 14:19

На прошедшей неделе акции предприятий цветной металлургии КНР дешевели.

Название компании

Регистрационный номер

Цена акции (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

23,530

-0,30%

-0,30%

2,26%

-13,21%

Zhongheng Tielu

000594

5,800

-2,19%

-2,52%

3,76%

-11,99%

Jiaozuo Wanfang

000612

24,910

-0,56%

1,05%

3,32%

-5,93%

Tongling Youse

000630

18,950

-0,47%

-1,81%

3,05%

-14,83%

Zhongwu

000657

9,010

3,21%

9,08%

15,66%

-2,07%

Shiji Guanghua

000703

18,770

-3,40%

-7,81%

81,00%

78,59%

Tanggan

000709

5,570

-0,54%

-2,28%

-0,36%

-26,03%

Xinye

000751

6,170

-0,64%

-0,32%

3,52%

-11,98%

Taiyuan Gangbai

000795

8,780

0,92%

-2,44%

13,88%

-2,77%

Yunlü

000807

12,560

1,05%

2,53%

3,97%

-15,93%

Guanlü

000831

8,870

2,31%

4,23%

10,74%

-15,52%

Yunnan Tongye

000878

25,890

-0,80%

-2,19%

2,37%

-17,97%

Faerxing

000890

6,250

-0,16%

-3,70%

3,82%

2,63%

Fuxing

000926

10,970

-1,44%

-0,18%

7,97%

-19,34%

Hualing Guanxian

000932

6,430

-0,62%

-0,92%

3,21%

-18,61%

Yiye

000960

22,280

0,13%

-2,07%

2,01%

-18,18%

Dongfang Tanye

000962

12,290

-1,84%

-3,53%

3,98%

-10,49%

Zhonggang Tianyuan

002057

12,000

-0,91%

-1,40%

4,62%

2,13%

Luoping Xindian

002114

18,730

0,16%

0,43%

9,72%

6,97%

Xibu Cailiao

002149

22,030

-2,09%

-2,99%

0,82%

-17,30%

Chenzhou Kuangye

002155

21,640

0,46%

-2,92%

0,60%

-20,73%

Changlü

002160

13,120

0,61%

0,85%

7,54%

-5,61%

Jingcheng Tongye

002171

15,590

0,39%

-1,76%

13,13%

-1,52%

Yunhai Jinshu

002182

14,900

1,50%

1,29%

6,43%

-9,48%

Hailiang

002203

13,880

-1,98%

-5,06%

2,66%

-7,22%

Jingyi Gufen

002203

19,550

-0,76%

-3,93%

0,77%

-19,61%

Luopu Sijin

002333

26,840

0,11%

-4,14%

6,00%

0,00%

Baogang Xitu

600111

25,620

0,16%

-4,47%

6,17%

-13,45%

Dongmu

600114

8,020

3,35%

-1,11%

4,56%

9,26%

Huanghe Xuanfeng

600172

8,910

-3,05%

-1,44%

7,35%

2,18%

Nanshan Lüye

600219

11,610

-0,51%

0,09%

4,22%

-16,11%

Xianke Cailiao

600255

7,660

-1,03%

-1,16%

1,59%

1,86%

Hongda

600331

14,990

0,60%

-1,06%

2,67%

-22,37%

Zhufeng

600338

14,340

0,14%

0,28%

0,70%

9,30%

Jiangxi Taiye

600362

35,800

-0,39%

-2,37%

3,11%

-14,09%

Jien Nieye

600432

25,140

-1,18%

-1,76%

4,92%

-19,81%

Baotai

600456

21,870

0,97%

-3,78%

-0,95%

-9,78%

Guiyan Boye

600459

23,740

0,08%

-2,67%

1,76%

-17,85%

Chihong Xinzhe

600497

22,490

0,81%

-1,14%

-2,26%

-16,08%

Fangda Tansu

600516

8,870

-1,88%

-5,84%

3,62%

-19,14%

Yuguang Jinqiang

600531

18,930

1,18%

-0,63%

3,95%

-17,70%

Xiamen Wuye

600549

16,620

-0,54%

-4,43%

3,04%

-18,49%

Zhongfu Shiye

600595

24,230

-0,45%

-0,21%

5,58%

-0,66%

Dongyangguanglü

600673

9,150

1,78%

0,22%

7,02%

8,80%

Jinrui

600714

11,110

-0,36%

-3,22%

3,25%

-3,05%

Xingfu

600743

7,690

-2,41%

-3,23%

5,30%

-16,65%

Xinjiang Zhonghe

600888

18,470

-0,86%

-4,05%

3,18%

15,01%

Beikuang Cicai

600980

13,530

-1,02%

-4,11%

35,57%

18,06%

Xibu Kuangye

601168

12,900

0,08%

-1,45%

1,26%

-17,83%

Zhongguo Lüye

601600

12,650

0,64%

-1,17%

2,10%

-19,38%

Jinmu

601958

17,040

0,24%

-2,74%

-0,58%

-17,44%

Средняя величина по отрасли

--

15,621

-0,23%

-1,65%

6,35%

-7,67%

Комментарий SOGRA: в среднем по отрасли за неделю акции подешевели на 1,65%. Лидером рынка стала компания Zhongwu (+9,08%). Аутсайдером рынка стала компания Shiji Guanghua (-7,81%).

По итогам последних трех месяцев мы наблюдаем падение стоимости акций на 7,67%.

по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации