Консалтинговый портал
по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Акции китайской цветной металлургии устремились вверх

Дата: 02.04.2010 11:49

На прошедшей неделе акции предприятий цветной металлургии КНР, в основном, дорожали:

Название компании

Регистрационный номер

Цена акции (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

26,990

3,29%

14,75%

12,46%

-3,26%

Zhongheng Tielu

000594

6,090

2,70%

4,64%

2,87%

2,87%

Jiaozuo Wanfang

000612

26,680

3,53%

10,34%

5,33%

-4,71%

Tongling Youse

000630

19,450

1,99%

4,01%

-4,98%

-12,19%

Zhongwu

000657

0,000

0,00%

4,98%

17,86%

4,43%

Shiji Guanghua

000703

19,290

1,15%

3,54%

-5,21%

102,41%

Tanggan

000709

5,390

0,75%

1,13%

-6,26%

-23,98%

Xinye

000751

6,500

1,88%

6,38%

4,00%

-4,97%

Taiyuan Gangbai

000795

8,770

0,80%

5,92%

8,54%

7,48%

Yunlü

000807

12,350

1,06%

3,26%

-0,64%

-9,12%

Guanlü

000831

8,630

0,82%

2,86%

3,11%

-10,29%

Yunnan Tongye

000878

26,530

2,08%

6,33%

-5,42%

-13,33%

Faerxing

000890

6,540

1,55%

2,99%

3,81%

10,47%

Fuxing

000926

12,410

3,16%

4,99%

12,92%

2,65%

Hualing Guanxian

000932

6,230

1,14%

1,63%

-3,11%

-18,77%

Yiye

000960

23,540

3,65%

11,99%

0,68%

-12,34%

Dongfang Tanye

000962

12,470

2,21%

5,05%

2,05%

-3,48%

Zhonggang Tianyuan

002057

13,170

-0,45%

4,44%

8,57%

14,03%

Luoping Xindian

002114

19,780

3,02%

3,89%

6,06%

10,19%

Xibu Cailiao

002149

22,700

2,11%

4,46%

-0,70%

-5,38%

Chenzhou Kuangye

002155

21,760

2,50%

5,94%

-3,67%

-14,53%

Changlü

002160

13,350

0,98%

4,62%

0,38%

-0,30%

Jingcheng Tongye

002171

15,420

1,25%

6,13%

-0,52%

0,46%

Yunhai Jinshu

002182

15,420

4,68%

8,06%

4,33%

-4,10%

Hailiang

002203

15,030

-0,13%

9,95%

-0,73%

2,80%

Jingyi Gufen

002203

20,700

1,17%

3,50%

0,93%

-13,75%

Luopu Sijin

002333

29,830

1,77%

4,67%

6,96%

0,00%

Baogang Xitu

600111

28,250

0,68%

9,12%

8,49%

3,03%

Dongmu

600114

10,130

7,31%

19,32%

26,47%

43,89%

Huanghe Xuanfeng

600172

9,510

1,28%

2,48%

6,61%

8,69%

Nanshan Lüye

600219

11,770

1,73%

4,72%

0,17%

-11,04%

Xianke Cailiao

600255

7,930

0,76%

5,45%

0,89%

11,22%

Hongda

600331

15,200

2,01%

5,63%

-1,87%

-15,93%

Zhufeng

600338

14,030

4,31%

3,47%

-5,01%

-8,18%

Jiangxi Taiye

600362

36,590

2,64%

7,62%

-5,06%

-9,00%

Jien Nieye

600432

27,830

5,82%

17,43%

6,87%

-5,34%

Baotai

600456

21,820

2,39%

5,06%

-3,15%

-4,92%

Guiyan Boye

600459

24,430

3,34%

6,22%

-1,33%

-7,71%

Chihong Xinzhe

600497

22,920

2,37%

6,85%

-1,29%

-13,35%

Fangda Tansu

600516

9,020

1,46%

4,40%

-0,99%

-11,66%

Yuguang Jinqiang

600531

19,160

2,73%

7,04%

-0,73%

-9,62%

Xiamen Wuye

600549

18,510

3,99%

13,70%

10,31%

-2,22%

Zhongfu Shiye

600595

14,800

1,65%

7,01%

7,04%

2,59%

Dongyangguanglü

600673

9,790

1,03%

10,62%

6,30%

19,98%

Jinrui

600714

11,620

1,13%

1,75%

1,31%

3,75%

Xingfu

600743

7,950

1,53%

-1,12%

3,22%

-0,57%

Xinjiang Zhonghe

600888

19,090

1,70%

6,23%

-3,10%

21,44%

Beikuang Cicai

600980

13,110

-0,61%

4,46%

12,44%

17,26%

Xibu Kuangye

601168

13,580

1,27%

5,60%

2,03%

-7,62%

Zhongguo Lüye

601600

12,980

1,09%

2,04%

0,15%

-10,30%

Jinmu

601958

17,430

2,71%

6,80%

-1,86%

-8,55%

Средняя величина по отрасли

--

16,827

2,15%

5,89%

2,59%

0,17%

Комментарий SOGRA: в среднем по отрасли за неделю акции подорожали на 5,89%. Лидером рынка стала компания Dongmu (+19,32%). Аутсайдером рынка стала компания Xingfu (-1,12%).

По итогам последних трех месяцев мы наблюдаем рост стоимости акций на 0,17%.

по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации