Консалтинговый портал
по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Акции китайской цветной металлургии не уверены в направлении движения

Дата: 09.04.2010 11:25

На прошедшей неделе акции предприятий цветной металлургии КНР не имели единого направления изменения котировок:

Название компании

Регистрационный номер

Цена акции (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

26,150

-2,90%

-3,11%

11,51%

-10,41%

Zhongheng Tielu

000594

6,000

-1,96%

-1,48%

0,84%

3,09%

Jiaozuo Wanfang

000612

26,230

-1,98%

-1,69%

6,84%

-13,80%

Tongling Youse

000630

19,760

-3,56%

1,59%

4,55%

-7,84%

Zhongwu

000657

0,000

0,00%

0,00%

16,33%

3,56%

Shiji Guanghua

000703

19,980

0,60%

3,58%

2,36%

92,67%

Tanggan

000709

5,310

-1,67%

-1,48%

-5,35%

-25,11%

Xinye

000751

6,530

-2,25%

0,46%

6,70%

-3,55%

Taiyuan Gangbai

000795

8,920

-2,51%

1,71%

3,12%

7,34%

Yunlü

000807

12,460

-2,27%

0,89%

1,05%

-15,01%

Guanlü

000831

8,550

-2,51%

-0,93%

0,35%

-11,86%

Yunnan Tongye

000878

27,010

-2,03%

1,81%

3,88%

-11,85%

Faerxing

000890

6,440

-1,38%

-1,53%

2,88%

11,03%

Fuxing

000926

11,570

-2,20%

-6,77%

8,95%

2,21%

Hualing Guanxian

000932

6,350

-2,16%

1,93%

-0,94%

-12,41%

Yiye

000960

23,020

-3,07%

-2,21%

4,87%

-23,99%

Dongfang Tanye

000962

12,710

0,87%

1,92%

0,39%

-2,16%

Zhonggang Tianyuan

002057

13,090

-1,73%

-0,61%

10,65%

16,67%

Luoping Xindian

002114

21,360

1,71%

7,99%

17,43%

23,83%

Xibu Cailiao

002149

23,040

1,14%

1,50%

2,22%

-4,64%

Chenzhou Kuangye

002155

22,780

-0,87%

4,69%

4,54%

-8,03%

Changlü

002160

13,130

-1,94%

-1,65%

0,15%

-0,68%

Jingcheng Tongye

002171

15,760

1,22%

2,20%

2,01%

5,35%

Yunhai Jinshu

002182

15,600

0,91%

1,17%

7,96%

-8,67%

Hailiang

002203

14,770

-0,07%

-1,73%

4,31%

1,03%

Jingyi Gufen

002203

21,330

-2,65%

3,04%

7,40%

-9,81%

Luopu Sijin

002333

29,310

-1,41%

-1,74%

10,15%

0,00%

Baogang Xitu

600111

29,420

1,83%

4,14%

16,51%

8,44%

Dongmu

600114

10,640

0,76%

5,03%

37,65%

47,98%

Huanghe Xuanfeng

600172

9,050

-1,95%

-4,84%

0,67%

8,64%

Nanshan Lüye

600219

11,890

-2,62%

1,02%

1,89%

-9,44%

Xianke Cailiao

600255

7,810

-1,51%

-1,51%

0,26%

9,23%

Hongda

600331

15,910

-0,50%

4,67%

7,86%

-11,27%

Zhufeng

600338

15,470

0,00%

10,26%

9,02%

-4,45%

Jiangxi Taiye

600362

36,530

-2,97%

-0,16%

1,61%

-9,15%

Jien Nieye

600432

26,990

-3,02%

-3,02%

6,81%

-8,38%

Baotai

600456

22,240

-2,16%

1,92%

2,82%

0,00%

Guiyan Boye

600459

24,380

-1,73%

-0,20%

3,92%

-8,72%

Chihong Xinzhe

600497

22,880

-1,25%

-0,17%

2,92%

-16,28%

Fangda Tansu

600516

8,930

-1,54%

-1,00%

-2,51%

-10,43%

Yuguang Jinqiang

600531

19,450

-2,16%

1,51%

4,85%

-7,25%

Xiamen Wuye

600549

19,210

1,37%

3,78%

15,44%

1,43%

Zhongfu Shiye

600595

15,250

-2,18%

3,04%

14,33%

-0,74%

Dongyangguanglü

600673

9,660

-0,10%

-1,33%

7,81%

5,23%

Jinrui

600714

11,840

-1,82%

1,89%

6,38%

9,02%

Xingfu

600743

7,840

0,38%

-1,38%

0,26%

-2,71%

Xinjiang Zhonghe

600888

19,330

0,78%

1,26%

2,66%

-3,64%

Beikuang Cicai

600980

13,240

0,30%

0,99%

-2,58%

21,47%

Xibu Kuangye

601168

13,530

-2,66%

-0,37%

5,70%

-7,14%

Zhongguo Lüye

601600

13,050

-2,17%

0,54%

3,98%

-12,88%

Jinmu

601958

17,530

-0,23%

0,57%

2,88%

-7,15%

Средняя величина по отрасли

--

17,092

-1,22%

1,08%

5,40%

-0,21%

Комментарий SOGRA: в среднем по отрасли за неделю акции подорожали на 1,08%. Лидером рынка стала компания Zhufeng (+10,26%). Аутсайдером рынка стала компания Huanghe Xuanfeng (-4,84%).

По итогам последних трех месяцев мы наблюдаем падение стоимости акций на 0,21%.

по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации