Консалтинговый портал
ООО «ИРМИТА-КОНСАЛТ» по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
«Цветы» продолжают рост!

Дата: 18.09.2009 12:51


На прошедшей неделе акции предприятий цветной металлургии КНР, в основном, дорожали:

Название компании

Регистрационный номер

Цена акции (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

27,140

-0,33%

2,26%

9,39%

34,45%

Zhongheng Tielu

000594

5,020

-0,99%

6,81%

-0,79%

2,24%

Jiaozuo Wanfang

000612

22,550

-1,83%

7,84%

19,95%

74,27%

Tongling Youse

000630

19,330

2,87%

3,04%

-6,26%

1,31%

Zhongwu

000657

8,740

-1,58%

4,05%

-4,48%

5,68%

Shiji Guanghua

000703

10,260

-0,87%

7,43%

44,30%

36,44%

Tanggan

000709

7,460

-2,48%

1,50%

-14,94%

2,19%

Xinye

000751

6,140

-1,44%

1,82%

3,72%

18,08%

Taiyuan Gangbai

000795

8,050

2,55%

4,68%

44,52%

40,98%

Yunlü

000807

13,600

-1,45%

3,82%

-6,53%

53,96%

Guanlü

000831

10,060

-0,59%

5,01%

-4,73%

21,94%

Yunanan Tongye

000878

30,500

0,56%

4,52%

-7,99%

46,07%

Faerxing

000890

5,240

-1,50%

3,15%

11,49%

2,95%

Fuxing

000926

9,010

-0,77%

4,16%

-5,36%

1,35%

Hualing Guanxian

000932

7,520

-1,70%

3,87%

-6,35%

19,13%

Yiye

000960

29,020

0,21%

5,53%

-2,49%

34,06%

Dongfang Tanye

000962

12,620

-1,41%

3,27%

-1,79%

19,73%

Zhonggang Tianyuan

002057

9,220

-0,86%

0,55%

0,66%

-0,75%

Luoping Xindian

002114

15,450

-0,26%

1,05%

6,55%

15,73%

Xibu Cailiao

002149

25,990

0,00%

-1,14%

0,93%

17,83%

Chenzhou Kuangye

002155

27,490

7,55%

11,07%

17,48%

54,18%

Changlü

002160

12,840

-0,85%

6,47%

-8,15%

15,12%

Jingcheng Tongye

002171

15,870

2,52%

4,89%

5,24%

23,12%

Yunhai Jinshu

002182

15,030

-0,99%

1,97%

-5,11%

10,51%

Hailiang

002203

13,050

-1,14%

1,87%

-3,19%

-2,54%

Baogang Xitu

600111

29,450

-2,09%

-0,41%

20,45%

57,57%

Dongmu

600114

6,440

9,71%

12,98%

10,65%

3,04%

Huanghe Xuanfeng

600172

7,330

-1,08%

7,32%

4,42%

8,43%

Nanshan Lüye

600219

11,430

-1,38%

3,35%

-8,49%

10,12%

Xianke Cailiao

600255

7,360

-1,74%

14,29%

6,98%

-4,17%

Hongda

600331

19,280

2,01%

-0,46%

-3,94%

21,64%

Zhufeng

600338

12,940

5,03%

5,55%

-17,32%

68,27%

Chengde Fantai

600357

7,820

-2,01%

-0,13%

-16,18%

-5,67%

Jiangxi Taiye

600362

41,010

-0,29%

2,32%

-1,23%

35,23%

Jien Nieye

600432

33,340

1,00%

6,21%

-6,32%

59,75%

Baotai

600456

23,650

-0,88%

2,03%

-2,27%

0,64%

Guiyan Boye

600459

29,230

1,60%

3,62%

-2,60%

28,20%

Chihong Xinzhe

600497

29,220

-1,02%

-1,28%

0,72%

48,18%

Fangda Tansu

600516

8,890

-1,98%

3,49%

-8,07%

10,64%

Yuguang Jinqiang

600531

24,090

0,50%

11,17%

43,31%

52,28%

Xiamen Wuye

600549

20,170

0,65%

8,38%

12,31%

15,26%

Zhongfu Shiye

600595

23,480

5,81%

16,58%

2,98%

125,99%

Dongyangguanglü

600673

7,940

-2,34%

1,40%

-4,22%

9,97%

Jinrui

600714

11,340

-0,61%

3,56%

-4,71%

42,11%

Xingfu

600743

10,650

-2,47%

1,33%

-15,27%

-5,25%

Xinjiang Zhonghe

600888

14,260

-0,97%

2,96%

-4,74%

14,63%

Beikuang Cicai

600980

9,420

3,06%

4,43%

-2,79%

0,00%

Xibu Kuangye

601168

14,770

-1,14%

0,61%

-8,32%

0,68%

Zhongguo Lüye

601600

14,820

-1,85%

3,35%

-11,26%

22,38%

Jinmu

601958

21,980

4,57%

11,69%

5,02%

57,11%

Средняя величина по отрасли

--

16,150

0,15%

4,48%

1,50%

24,50%


Комментарий SOGRA: в среднем по отрасли за неделю акции подорожали на 4,48%. Лидером роста за минувшую неделю стали акции Zhongfu Shiye, прибавившие в цене 16,58%. Аутсайдерами рынка были акции Chihong Xinzhe (-1,28%). 

По итогам последних трех месяцев мы наблюдаем рост стоимости акций на 24,5%.

 

по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации