Консалтинговый портал
ООО «ИРМИТА-КОНСАЛТ» по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Китайские «цветы» к зиме растут!

Дата: 20.11.2009 12:11

На прошедшей неделе на рынке акций предприятий цветной металлургии КНР наблюдался рост котировок.

 

Название компании

Регистрационный номер

Цена акции  (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

29,140

-0,38%

7,25%

6,86%

36,23%

Zhongheng Tielu

000594

6,360

3,75%

3,75%

27,97%

41,65%

Jiaozuo Wanfang

000612

24,330

-1,26%

3,27%

10,34%

36,30%

Tongling Youse

000630

22,870

-1,21%

18,13%

21,58%

32,66%

Zhongwu

000657

9,890

0,30%

-6,26%

-6,26%

24,09%

Shiji Guanghua

000703

9,740

0,00%

1,46%

9,32%

46,25%

Tanggan

000709

7,380

2,22%

6,19%

7,27%

-0,54%

Xinye

000751

6,800

3,82%

7,94%

16,24%

29,28%

Taiyuan Gangbai

000795

9,660

0,42%

2,99%

5,34%

59,41%

Yunlü

000807

14,120

0,64%

4,75%

7,46%

6,81%

Guanlü

000831

10,500

0,19%

5,21%

10,06%

15,38%

Yunnan Tongye

000878

32,910

-0,66%

6,37%

6,75%

14,43%

Faerxing

000890

5,880

2,80%

5,57%

14,62%

38,68%

Fuxing

000926

11,410

-1,47%

4,68%

21,00%

38,81%

Hualing Guanxian

000932

7,520

1,21%

3,87%

3,01%

4,74%

Yiye

000960

30,240

-0,26%

3,99%

7,39%

20,48%

Dongfang Tanye

000962

13,390

2,37%

7,38%

12,62%

22,28%

Zhonggang Tianyuan

002057

11,140

2,96%

9,11%

18,26%

42,09%

Luoping Xindian

002114

18,130

0,61%

9,55%

25,38%

50,83%

Xibu Cailiao

002149

26,510

2,47%

10,92%

18,35%

10,22%

Chenzhou Kuangye

002155

28,720

1,34%

1,20%

3,12%

43,53%

Changlü

002160

14,090

2,85%

9,82%

15,97%

22,52%

Jingcheng Tongye

002171

16,440

1,17%

6,41%

6,27%

30,06%

Yunhai Jinshu

002182

16,810

1,02%

0,96%

18,46%

19,30%

Hailiang

002203

14,790

0,61%

6,33%

16,00%

33,97%

Baogang Xitu

600111

31,380

0,77%

3,12%

-0,54%

61,09%

Dongmu

600114

7,160

3,62%

5,45%

9,98%

31,86%

Huanghe Xuanfeng

600172

8,910

-0,45%

10,82%

14,23%

45,11%

Nanshan Lüye

600219

13,570

0,00%

8,56%

25,07%

26,12%

Xianke Cailiao

600255

7,890

0,64%

1,41%

10,66%

39,15%

Hongda

600331

20,050

0,25%

5,75%

4,10%

19,27%

Zhufeng

600338

12,520

-0,40%

0,56%

1,71%

-6,71%

Chengde Fantai

600357

8,160

2,38%

7,94%

12,40%

0,74%

Jiangxi Taiye

600362

42,850

-0,53%

6,67%

4,00%

21,49%

Jien Nieye

600432

33,090

0,00%

2,70%

2,45%

5,08%

Baotai

600456

25,150

-0,91%

9,35%

11,28%

20,80%

Guiyan Boye

600459

29,730

1,02%

2,98%

8,94%

15,73%

Chihong Xinzhe

600497

30,800

-0,06%

3,15%

4,09%

22,27%

Fangda Tansu

600516

10,840

0,09%

4,63%

17,32%

35,84%

Yuguang Jinqiang

600531

24,250

0,92%

5,02%

4,21%

68,29%

Xiamen Wuye

600549

22,190

2,02%

1,51%

17,41%

45,99%

Zhongfu Shiye

600595

23,540

0,17%

5,56%

4,21%

2,44%

Dongyangguanglü

600673

8,750

-0,57%

1,98%

15,13%

26,81%

Jinrui

600714

12,270

0,16%

3,81%

8,30%

19,71%

Xingfu

600743

12,140

3,76%

7,62%

11,17%

19,49%

Xinjiang Zhonghe

600888

16,500

0,73%

9,27%

17,02%

27,22%

Beikuang Cicai

600980

9,950

1,22%

4,74%

12,30%

13,97%

Xibu Kuangye

601168

16,140

1,96%

8,18%

10,17%

21,08%

Zhongguo Lüye

601600

15,590

0,84%

6,42%

8,26%

7,59%

Jinmu

601958

22,210

-0,67%

3,40%

0,05%

23,46%

Средняя величина по отрасли

--

17,367

0,91%

5,52%

10,79%

26,14%

 

Комментарий SOGRA: за неделю в среднем по отрасли акции подорожали на 5,52%. Лидером роста стали котировки медной Tongling Youse, прибавившие в цене 18,13%. Позицию аутсайдера рынка заняла медная компания Zhongwu (-6,26%).

В целом, по итогам последних трех месяцев мы наблюдаем рост стоимости акций на 26,14%.

по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации