Консалтинговый портал
ООО «ИРМИТА-КОНСАЛТ» по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Китайские «цветы» увяли на биржах. К заморозкам? (24.09.2009 г.)

Дата: 24.09.2009 11:31


Название компании

Регистрационный номер

Цена акции (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

23,740

-4,27%

-12,53%

4,67%

24,61%

Zhongheng Tielu

000594

4,590

-2,34%

-8,57%

-2,96%

-12,07%

Jiaozuo Wanfang

000612

19,150

-5,29%

-15,08%

0,05%

49,49%

Tongling Youse

000630

17,000

-3,95%

-12,05%

-5,76%

-8,11%

Zhongwu

000657

9,110

-3,39%

4,23%

6,43%

-9,80%

Shiji Guanghua

000703

9,360

-3,21%

-8,77%

21,56%

45,12%

Tanggan

000709

6,630

-3,91%

-11,13%

-15,86%

-17,02%

Xinye

000751

5,470

-3,19%

-10,91%

0,37%

-0,18%

Taiyuan Gangbai

000795

7,750

-6,85%

-3,73%

16,37%

33,62%

Yunlü

000807

11,830

-5,06%

-13,01%

-13,08%

40,02%

Guanlü

000831

8,950

-3,03%

-11,03%

-7,06%

13,72%

Yunanan Tongye

000878

26,730

-4,54%

-12,36%

-11,02%

32,00%

Faerxing

000890

4,860

-3,76%

-7,25%

8,72%

-1,42%

Fuxing

000926

8,260

-5,06%

-8,32%

-4,29%

-10,22%

Hualing Guanxian

000932

6,460

-2,56%

-14,10%

-15,00%

-8,76%

Yiye

000960

25,770

-3,84%

-11,20%

-5,47%

21,73%

Dongfang Tanye

000962

11,280

-5,05%

-10,62%

-4,81%

1,62%

Zhonggang Tianyuan

002057

9,880

4,11%

7,16%

14,35%

6,70%

Luoping Xindian

002114

14,000

-2,78%

-9,39%

8,86%

6,87%

Xibu Cailiao

002149

22,800

-4,68%

-12,27%

-7,62%

-5,72%

Chenzhou Kuangye

002155

23,950

-5,11%

-12,88%

11,92%

40,30%

Changlü

002160

11,370

-3,97%

-11,45%

-5,41%

4,50%

Jingcheng Tongye

002171

14,590

-0,61%

-8,07%

9,70%

17,19%

Yunhai Jinshu

002182

13,290

-7,06%

-11,58%

-9,90%

-0,08%

Hailiang

002203

11,730

-4,24%

-10,11%

0,17%

-9,28%

Baogang Xitu

600111

28,170

-0,98%

-4,35%

38,91%

54,53%

Dongmu

600114

6,080

-4,85%

-5,59%

6,48%

-1,30%

Huanghe Xuanfeng

600172

7,210

-5,63%

-1,64%

10,58%

7,61%

Nanshan Lüye

600219

10,030

-3,46%

-12,25%

-14,49%

-0,99%

Xianke Cailiao

600255

6,680

-5,11%

-9,24%

9,87%

-7,35%

Hongda

600331

17,070

-2,46%

-11,46%

-9,73%

13,57%

Zhufeng

600338

12,130

-0,16%

-6,26%

-9,41%

64,59%

Chengde Fantai

600357

7,040

-3,56%

-9,97%

-15,59%

-17,27%

Jiangxi Taiye

600362

36,300

-3,79%

-11,49%

-1,60%

23,50%

Jien Nieye

600432

29,640

-3,17%

-11,10%

-9,14%

46,37%

Baotai

600456

20,980

-3,72%

-11,29%

-4,85%

-5,45%

Guiyan Boye

600459

27,000

-2,46%

-7,63%

-1,24%

22,67%

Chihong Xinzhe

600497

26,280

-3,45%

-10,06%

-4,05%

36,80%

Fangda Tansu

600516

9,290

4,03%

4,50%

5,81%

2,52%

Yuguang Jinqiang

600531

21,920

-1,44%

-9,01%

43,46%

45,07%

Xiamen Wuye

600549

18,900

0,59%

-6,30%

15,88%

10,92%

Zhongfu Shiye

600595

20,030

-4,80%

-14,69%

-16,02%

95,61%

Dongyangguanglü

600673

7,140

-3,90%

-10,08%

-2,33%

-10,64%

Jinrui

600714

10,940

-0,18%

-3,53%

0,92%

40,62%

Xingfu

600743

9,430

-4,46%

-11,46%

-11,37%

-17,28%

Xinjiang Zhonghe

600888

13,050

-1,44%

-8,49%

-6,12%

3,65%

Beikuang Cicai

600980

8,880

-3,27%

-5,73%

3,14%

-13,20%

Xibu Kuangye

601168

13,040

-3,83%

-11,71%

-12,89%

-8,36%

Zhongguo Lüye

601600

13,060

-3,40%

-11,88%

-16,17%

10,21%

Jinmu

601958

20,330

-3,60%

-7,51%

0,79%

33,05%

Средняя величина по отрасли

--

14,583

-3,24%

-8,86%

-0,08%

13,69%

Комментарий SOGRA: за неделю в среднем по отрасли акции подешевели на 8,86%. Лидером роста стали котировки  Zhonggang Tianyuan, прибавившие в цене 7,16%. Аутсайдерами рынка были ценные бумаги Jiaozuo Wanfang (-15,08%). 

Однако по итогам последних трех месяцев мы наблюдаем рост стоимости акций на 13,69%.

 


Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации