Консалтинговый портал
ООО «ИРМИТА-КОНСАЛТ» по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике
English
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Spanish
Китайские «цветы» завяли (29.10.2009 г.)!

Дата: 31.10.2009 5:27

 


Название компании

Регистрационный номер

Цена акции  (юаней)

Динамика за день

Динамика за неделю

Динамика за месяц

Динамика за квартал

Zhongjin Lingnan

000060

26,230

-5,68%

-5,99%

19,72%

-6,15%

Zhongheng Tielu

000594

5,190

0,78%

4,64%

19,59%

-5,29%

Jiaozuo Wanfang

000612

22,500

-7,14%

2,83%

28,94%

16,58%

Tongling Youse

000630

17,720

-5,59%

-6,14%

13,01%

-21,07%

Zhongwu

000657

0,000

0,00%

0,00%

19,48%

-5,13%

Shiji Guanghua

000703

8,740

-0,11%

-8,10%

3,55%

18,43%

Tanggan

000709

6,280

-4,12%

-9,12%

2,95%

-36,57%

Xinye

000751

5,740

-4,81%

-3,53%

9,54%

-15,96%

Taiyuan Gangbai

000795

8,890

-4,20%

-7,20%

21,28%

37,83%

Yunlü

000807

12,720

-7,83%

-3,49%

15,85%

-10,11%

Guanlü

000831

8,950

-5,69%

-5,79%

8,62%

-16,36%

Yunnan Tongye

000878

29,570

-5,47%

-6,57%

21,09%

-7,65%

Faerxing

000890

5,190

-2,08%

0,97%

12,83%

0,58%

Fuxing

000926

9,230

-2,53%

-4,45%

17,88%

-8,25%

Hualing Guanxian

000932

6,490

-3,13%

-8,98%

4,68%

-32,25%

Yiye

000960

27,780

-6,12%

-3,04%

18,67%

-10,85%

Dongfang Tanye

000962

11,210

-5,40%

-6,35%

9,90%

-25,17%

Zhonggang Tianyuan

002057

9,410

-3,29%

-0,32%

12,69%

-2,99%

Luoping Xindian

002114

16,040

-3,37%

4,16%

30,94%

2,82%

Xibu Cailiao

002149

21,760

-4,98%

-8,88%

10,51%

-12,67%

Chenzhou Kuangye

002155

24,980

-4,29%

-6,13%

17,89%

3,18%

Changlü

002160

11,550

-5,64%

-6,55%

9,17%

-17,09%

Jingcheng Tongye

002171

14,340

-5,03%

-6,88%

8,72%

-8,43%

Yunhai Jinshu

002182

13,490

-5,00%

-6,90%

6,22%

-17,24%

Hailiang

002203

13,030

-4,75%

-6,93%

16,55%

-7,98%

Baogang Xitu

600111

29,240

-4,48%

-9,47%

11,26%

31,95%

Dongmu

600114

6,010

-1,80%

-5,21%

5,25%

-2,91%

Huanghe Xuanfeng

600172

7,470

-3,24%

-3,24%

11,66%

-3,36%

Nanshan Lüye

600219

10,320

-5,23%

-5,32%

10,61%

-24,84%

Xianke Cailiao

600255

6,720

-4,41%

-7,95%

10,34%

-9,80%

Hongda

600331

18,190

-8,08%

-5,56%

17,13%

-7,29%

Zhufeng

600338

11,790

-1,09%

-0,17%

8,17%

16,62%

Chengde Fantai

600357

6,760

-3,43%

-7,40%

3,84%

-31,02%

Jiangxi Taiye

600362

37,450

-4,95%

-7,21%

14,74%

-12,13%

Jien Nieye

600432

30,160

-6,25%

-7,51%

12,04%

3,75%

Baotai

600456

21,050

-4,01%

-7,23%

3,95%

-19,38%

Guiyan Boye

600459

25,700

-5,17%

-6,17%

10,25%

-18,49%

Chihong Xinzhe

600497

27,860

-6,67%

-5,72%

15,36%

6,01%

Fangda Tansu

600516

8,740

-5,00%

-8,67%

10,77%

-12,34%

Yuguang Jinqiang

600531

21,270

-5,42%

-9,30%

15,41%

16,55%

Xiamen Wuye

600549

19,190

-4,67%

1,48%

17,95%

-1,49%

Zhongfu Shiye

600595

22,170

0,00%

-0,05%

23,37%

29,12%

Dongyangguanglü

600673

7,100

-4,31%

-6,58%

6,29%

-23,08%

Jinrui

600714

10,130

-4,88%

-9,15%

1,91%

-27,44%

Xingfu

600743

0,000

0,00%

2,37%

21,32%

-15,27%

Xinjiang Zhonghe

600888

13,550

-4,85%

-4,51%

10,52%

-15,79%

Beikuang Cicai

600980

8,730

-3,00%

-3,00%

5,95%

-11,73%

Xibu Kuangye

601168

13,980

-5,41%

-6,43%

11,04%

-22,03%

Zhongguo Lüye

601600

13,520

-6,37%

-5,78%

9,21%

-21,89%

Jinmu

601958

20,300

-5,97%

-8,85%

11,42%

2,16%

Средняя величина по отрасли

--

15,383

-4,29%

-4,95%

12,72%

-7,10%

Комментарий SOGRA: в среднем по отрасли за неделю акции подешевели на 4,95%. Лидером роста за минувшую неделю стали акции железнодорожной Zhongheng Tielu, прибавившие в цене 4,64%. Аутсайдером рынка стала компания Baogang Xitu, специализирующаяся на РЗМ (-9,47%).

По итогам последних трех месяцев мы наблюдаем падение стоимости акций на 7,1%.

по материалам сайта «Chanjing»

Частичное или полное копирование данного материала разрешается только с указанием гиперссылки www.sogra.ru и автора публикации